Cookie Beleid

Beautiful Stream

Privacy & Cookies

Bij Discoveroo doen we er alles aan om uw gegevens te beschermen en uw privacy te eerbiedigen.

Het doel van ons Privacy- en Cookiebeleid is tweeledig:

Uitleggen op welke manier we gebruikmaken van de gegevens die u met ons deelt om u een geweldige ervaring te kunnen bieden en onszelf te blijven verbeteren;

Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we met uw toestemming verzamelen, wat we er wel en niet mee doen, en wat uw rechten zijn.

In grote lijnen verzamelen we twee categorieën gegevens:

Informatie die u nodig hebt voor uw reis; en

Informatie die we kunnen gebruiken om betere aanbiedingen te doen, betere producten te ontwikkelen en betere service te bieden. En bovenal om uw ervaring met Discoveroo nog beter te maken. We verzamelen deze informatie alleen met uw toestemming.

Dit beleid geldt voor alle gegevens die Discoveroo verzamelt via de website, de app, de nieuwsbrief, bij prijsvragen en op andere manieren.

Welk soort persoonsgegevens verzamelen we?
1. Uw naam, e-mailadres, contactgegevens, ID-/paspoortgegevens en andere identiteitsgegevens.
Als u bij Discoveroo een reis boekt, verzamelen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die nodig is om uw boeking te verwerken. Boekt u een reis inclusief vlucht, dan vragen we u om méér gegevens, zoals geboortedatum, geslacht, woonadres en in het geval van vluchten buiten het Schengengebied de gegevens van uw ID-kaart/paspoort. Als u onze klantenservice belt, nemen we het telefoongesprek op voor trainingsdoeleinden.

2. Informatie over uw boeking.
Als u een reis bij ons boekt, verwerken we uw reserverings- en boekingsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over uw hotel, vlucht, prijzen en de datum van uw reservering of boeking.

3. Gevoelige gegevens.
U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie met ons te delen, bijvoorbeeld omdat u specifieke medische hulp hebt aangevraagd. Door gevoelige persoonlijke informatie met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door u aangevraagde diensten te verlenen. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we de diensten die u bij ons hebt aangevraagd, geheel of gedeeltelijk niet kunnen verlenen.

4. Informatie die we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website, app en andere digitale media:
- Wanneer u uw account of onze website bezoekt, onze app gebruikt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we uw IP-adres, de geolocatie op basis van uw IP-adres, het browsertype, de apparaatgegevens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten enz.), het surfgedrag en het appgebruik. - We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer u een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt. - Wanneer u onze app gebruikt, kunnen we u vragen uw locatie met ons te delen voor de hierna beschreven doeleinden. We slaan deze gegevens niet op.

Lees voor meer informatie ons navolgende Cookiebeleid.

Waarom verzamelen we uw gegevens?
1. Verwerking van uw boeking bij Discoveroo
Discoveroo moet uw persoonsgegevens verwerken om u de diensten te kunnen verlenen die u hebt geboekt bij Discoveroo. Discoveroo zal uw persoonsgegevens gebruiken om u uw reisbescheiden en overige relevante reisinformatie toe te sturen. Discoveroo gebruikt uw persoonsgegevens ook om klantenservice aan u te verlenen.

2. Beheer van uw Discoveroo-account
Wanneer u een account aanmaakt op onze website, vragen we u om een aantal persoonsgegevens, zoals: een e-mailadres zodat u kunt inloggen, uw voor- en achternaam, zodat we u persoonlijk kunnen benaderen en, mocht u een boeking doen terwijl u bent ingelogd, om deze informatie vooraf in te vullen in uw boeking.

3. U informeren over de nieuwste Discoveroo-deals (onze nieuwsbrief)
Discoveroo kan u nieuwsbrieven sturen wanneer (i) u een boeking hebt gedaan via een van de Discoveroo-websites en u bij de boeking niet hebt aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, of (ii) als u zich zelf hebt aangemeld voor de gepersonaliseerde Discoveroo-nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Discoveroo en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Als u zich hebt aangemeld, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op “Afmelden” te klikken. U kunt zich dan afmelden via een selectiemenu. U kunt zich ook afmelden door Discoveroo te bellen (+31 (0)20 240 0272) of een e-mail te sturen naar onze klantenservice (hallo@discoveroo.travel). We zullen u dan handmatig afmelden. Ook als u zich voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld via een van onze partners en u informatie wilt hebben over die partner, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (hallo@discoveroo.travel).

4. Onze marketingcommunicatie op uw persoonlijke interesses en voorkeuren afstemmen en ons productportfolio optimaliseren.
Om te weten wat voor u relevant is, kunnen we geautomatiseerde tools gebruiken om uw persoonsgegevens te analyseren. We gebruiken daarvoor uw persoonsgegevens die we hebben verzameld via uw account, de nieuwsbrief, uw surfgedrag en uw gedane aankopen. We gebruiken de gegevens voor adviesmodellen, zodat we onze (marketing)communicatie kunnen afstemmen op uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Als uit onze analyse bijvoorbeeld blijkt dat u geïnteresseerd bent in verre reizen, kunnen we daar in onze nieuwsbrief en op onze websites rekening mee houden door de aanbiedingen en inhoud meer af te stemmen op zulke deals. U ontvangt dan informatie over vakanties en bestemmingen die voor u relevant zijn.

5. Onderzoek doen naar reisbehoeften om de producten, diensten en communicatie te verbeteren.
Onze afdeling Onderzoek neemt vaak enquêtes en interviews af om meer te weten te komen over reisbehoeften. We gebruiken de uitkomsten daarvan om onze communicatie, producten en diensten relevanter te maken. We verzamelen en analyseren verschillende soorten gegevens om inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren, beweegredenen en behoeften. Daarom gebruiken we verschillende verkennende en evaluerende onderzoeksmethoden, van etnografische interviews en groepsdiscussies tot bruikbaarheidstests, van enquêtes tot experimenteel ontwerp en analyse van gedragsgegevens. In dit verband kunnen we samenwerken met externe onderzoekspartners, zoals onderzoeks- en recruitmentbureaus. Afhankelijk van het onderzoeksthema nodigen we verschillende mensen uit. Dit betekent dat we ook mensen uit onze eigen database (bijv. mensen met wie we een klantrelatie hebben) kunnen uitnodigen voor onderzoeksdeelname. Wanneer we u benaderen voor deelname aan een onderzoek, kunt u het verzoek altijd weigeren of negeren.

6. Verbeteren van onze dienstverlening en/of die van onze partners.
Als u een reis hebt gemaakt die u via Discoveroo hebt geboekt, kunnen we u vragen om een gastbeoordeling te schrijven. Wanneer u een gastbeoordeling achterlaat, kunnen we andere reizigers informeren over de kwaliteit en de algehele beleving van de reis en/of andere diensten waarvan u gebruik hebt gemaakt. U kunt via een zogeheten ‘opt-out’ bezwaar maken tegen online publicatie van uw beoordeling. De beoordeling wordt gedurende een beperkte periode gepubliceerd en daarna volledig geanonimiseerd. Discoveroo kan ook de telefoongesprekken opnemen die de medewerkers van onze klantenservice (Travel Advisors) met u voeren. We maken deze opnamen om onze dienstverlening te verbeteren en met name ook om onze Travel Advisors te coachen. We zullen u altijd laten weten dat het telefoongesprek wordt opgenomen. Wanneer de lokale privacywetgeving dit vereist, zullen we u om toestemming vragen voor opname van het telefoongesprek.

7. Verbeteren van uw reiservaring via onze app.
Discoveroo kan om de volgende redenen uw toestemming vragen voor het delen van uw locatie via de Discoveroo app: i) om uw huidige locatie tijdens de reis te bepalen met betrekking tot de route van en naar uw accommodatie en/of interessante plaatsen; ii) om u andere nabijgelegen interessante plaatsen te tonen; iii) om u tijdens de reis (in de app) relevante informatie uit uw reisschema te tonen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Aangezien we uw locatie niet opslaan, maar deze alleen gebruiken voor het verlenen van de relevante dienst, is de duur van de gegevensopslag beperkt tot de betreffende gebruikerssessie van de app.

8. Voorkomen van fraude met uw persoonsgegevens, waaronder betalingsgegevens.
Discoveroo is verplicht om zichzelf en u te beschermen tegen mogelijke fraude. Om fraude met uw betalingsgegevens te voorkomen en bestrijden, heeft Discoveroo in overleg met onze betalingsdienstaanbieder(s) bepaalde regels opgesteld. Op grond van deze regels is het gebruik van uw e-mailadres vereist om te bepalen of er een fraudedossier aan dit e-mailadres is gekoppeld. Discoveroo gaat bij de verwerking van uw persoonsgegevens (e-mailadres) in dit verband uit van zijn rechtmatige belang.

9. Voldoen aan wet- en regelgevingsvereisten voor Discoveroo.
Discoveroo moet voldoen aan uiteenlopende (nationale/internationale) wet- en regelgeving. Volgens sommige wetgeving moet Discoveroo uw gegevens opslaan. Deze gegevens houden meestal verband met uw boeking.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?
Discoveroo zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met onze recreatiepartners (hotel-, luchtvaart-, autoverhuur- en overige (vervoers)partners), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Sommige van onze recreatiepartners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze recreatiepartners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid. Discoveroo heeft echter afspraken gemaakt met deze recreatiepartners om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt.

We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde als we uw persoonsgegevens moeten verstrekken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Veiligheid
Discoveroo zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden.

Kent u uw rechten?
In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op:

1. Toegang en informatie
U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden. U kunt uw persoonlijke informatie opvragen via hallo@discoveroo.travel

2. Wissen
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

Als u uw account wilt verwijderen (en dus ook de bijbehorende persoonsgegevens), kunt u dit doen via de optie “al mijn gegevens verwijderen” in uw account of via hallo@discoveroo.travel.

3. Rectificeren
U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn.

4. Beperken
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Discoveroo. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

5. Bezwaar
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van Discoveroo, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. Discoveroo zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden.

6. Gegevensportabiliteit
In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

7. Toestemming intrekken
U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Cookies en vergelijkbare technieken
Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de Sites bezoekt. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot de Sites.

De Sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken. We verbeteren onze website door Microsoft Clarity te gebruiken om te zien hoe de website door onze bezoekers wordt gebruikt.

Analytische cookies
Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe u onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal Discoveroo Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien Discoveroo geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Daarnaast heeft Discoveroo met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Discoveroo (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht Discoveroo hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden
Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook, de zoekmachine Bing of Google bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van Discoveroo verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van Discoveroo geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt.

Social media cookies
U mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Facebook en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Discoveroo geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/LinkedIn).

Cookies verwijderen
Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies (‘alles over cookies’) wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de Sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid
Discoveroo kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Contact
Als u vragen hebt over dit Privacy- en cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op onze websites, neemt u dan contact met ons op via:

Sinty Travel B.V.
Archangelkade 17B
1013 BE Amsterdam
E-mail: hallo@discoveroo.travel

U kunt ook altijd een klacht over Discoveroo indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in 20 september 2023.

Laat je inspireren door de prachtige reizen die het team van reisexperts van Discoveroo voor je samenstelt.

Prachtige rondreizen, ontspannende weekendjes weg, gezellige stedentrips of heerlijke vakanties, elke dag voegen we weer nieuwe bijzondere reizen toe aan ons aanbod.

Altijd vol liefde, passie, unieke ervaringen en gemakkelijk te boeken via onze website.

Sinty Travel B.V. © 2023
Keizersgracht 241-2, 1016EA Amsterdam